Hiển thị bài viết liên quan theo chuyên mục (WordPress)

Bài viết liên quan WordPress theo Tags

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu làm thế nào để hiển thị bài viết liên quan theo Tags vào trong WordPress rồi đúng không nào, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách hiển thị bài viết liên quan theo chuyên mục, rất đơn giản.

Hưỡng dẫn: Đặt đoạn mã này bất cứ nơi nào bạn thích trong file single.php. Nhưng đa số người ta chèn vào trong vòng lặp while

<?php $orig_post = $post;
global $post;
$categories = get_the_category($post->ID);
if ($categories) {
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
$args=array(
'category__in' => $category_ids,
'post__not_in' => array($post->ID),
'posts_per_page'=> 2, // Number of related posts that will be shown.
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new wp_query( $args );
if( $my_query->have_posts() ) {
echo '<div id="related_posts"><h3>Related Posts</h3><ul>';
while( $my_query->have_posts() ) {
$my_query->the_post();?>
<li><div class="relatedthumb"><a href="<?php the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a></div>
<div class="relatedcontent">
<h3><a href="<?php the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
<?php the_time('M j, Y') ?>
</div>
</li>
<?
}
echo '</ul></div>';
}
}
$post = $orig_post;
wp_reset_query(); ?>

Ngoài cách trên các bạn có thể sử dụng thêm một số các plugin sau nếu như mà các bạn gặp khó khăn

  • Yet Another Related Posts
  • Related Posts by Zemanta
  • WordPress Related Posts
  • Related Post Slider
Hiển thị bài viết liên quan theo chuyên mục (WordPress)
3.86 7 votes
Ninh Đôn
 

Một người có niềm đam mê mãnh liệt với kiếm tiền trên mạng, đặc biệt với YouTube & Google Adsense. Bắt đầu với kiếm tiền trên mạng từ 2010, và hiện tại dành 100% thời gian cho công việc trên Internet.
Xem toàn bộ về tớ tại đây và đừng quên kết nối với tớ trên Facebook.

Nhấn vào đây để nhận xét 0 nhận xét

Gửi một nhận xét: