Hiển thị bài viết có nhiều bình luận trong 30 ngày gần nhất

WordPress

Có vẻ như là độ tùy biến của WordPress cũng khá là cao trong việc hiển thị các bài viết mới nhất hoặc xem nhiều… Và nếu bạn đang muốn thay đổi một chút sự hiển thị này thì bạn có thể làm theo hướng dẫn này của mình để hiển thị bài viết liên quan có nhiều bình luận trong 30 ngày gần nhất tức là cách thời điểm 1 tháng.

<div class="heading"><h3>Đang Quan Tâm</h3></div>
<ul>
<?php
function filter_where($where = '') {
    //posts in the last 30 days
    $where .= " AND post_date > '" . date('Y-m-d', strtotime('-30 days')) . "'";
    return $where;
}
add_filter('posts_where', 'filter_where');

query_posts('post_type=post&posts_per_page=10&orderby=comment_count&order=DESC');

while (have_posts()): the_post(); ?>

<li><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></li>

<?php
endwhile;
wp_reset_query();
?>
</ul>

Bạn chỉ cần thêm đoạn mã này vào chỗ bạn muốn hiển thị, chẳng hạn như là single.phpsidebar.php, bạn có thể thêm một chút CSS để bài viết đẹp hơn.

Hiển thị bài viết có nhiều bình luận trong 30 ngày gần nhất
2.4 5 votes
Ninh Đôn
 

Một người có niềm đam mê mãnh liệt với kiếm tiền trên mạng, đặc biệt với YouTube & Google Adsense. Bắt đầu với kiếm tiền trên mạng từ 2010, và hiện tại dành 100% thời gian cho công việc trên Internet.
Xem toàn bộ về tớ tại đây và đừng quên kết nối với tớ trên Facebook.

Nhấn vào đây để nhận xét 0 nhận xét

Gửi một nhận xét: