Hiển thị bài viết liên quan theo Tags (WordPress)

Bài viết liên quan WordPress theo Tags

Bài viết liên quan trong mỗi bài viết giúp bạn tăng tỉ lệ On-site time giữ chân người dùng trong website. Khi độc giả đọc xong một bài viết tức là họ đang quan tâm đến vấn đề đó trên blog của bạn, họ sẽ nhận thấy các bài viết liên quan cùng chủ đề và hiển nhiên họ sẽ đọc tiếp các bài viết khác, thay vì 2 phút đọc xong một bài viết thì bây giờ người ta sẽ xem thêm một hay nhiều bài viết nữa, tức là thành 5,10…và thậm chí lên đến hàng giờ.

Bài viết liên quan WordPress theo Tags

Hiển thị bài viết liên quan theo Tag

WordPress có một phần phân loại bài viết theo “Tag”, mỗi khi bạn viết bài trong phần quản trị WordPress thì bạn có thể thấy, ngoài viết phải chọn chuyên mục phù hợp cho bài viết, chúng ta có thể điền thêm tag vào. Có 2 cách để hiển thị bài viết liên quan theo chuyện mục và theo tag nhưng ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm bài liên quan theo Tags, nếu các bạn không muốn thì có thể thêm bài liên quan sau bài viết theo chuyên mục.

Hưỡng dẫn: Đặt đoạn mã này bất cứ nơi nào bạn thích trong file single.php. Nhưng đa số người ta chèn vào trong vòng lặp while

<?php $orig_post = $post;
global $post;
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
$tag_ids = array();
foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
$args=array(
'tag__in' => $tag_ids,
'post__not_in' => array($post->ID),
'posts_per_page'=>5, // Number of related posts that will be shown.
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new wp_query( $args );
if( $my_query->have_posts() ) {
echo '<div id="relatedposts"><h3>Related Posts</h3><ul>';
while( $my_query->have_posts() ) {
$my_query->the_post(); ?>
<li><div class="relatedthumb"><a href="<?php the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a></div>
<div class="relatedcontent">
<h3><a href="<?php the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
<?php the_time('M j, Y') ?>
</div>
</li>
<? }
echo '</ul></div>';
}
}
$post = $orig_post;
wp_reset_query(); ?>

Tùy vào kiến thức CSS của bạn mà bạn trang trí bài viết liên quan sao cho phù hợp với website của bạn, và thành quả sau 10 phút css của mình là được như hình trên đầu bài, chúc các bạn có một website thật là chuyên nghiệp, hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn WordPress khác.

Hiển thị bài viết liên quan theo Tags (WordPress)
4.5 4 votes
Ninh Đôn
 

Một người có niềm đam mê mãnh liệt với kiếm tiền trên mạng, đặc biệt với YouTube & Google Adsense. Bắt đầu với kiếm tiền trên mạng từ 2010, và hiện tại dành 100% thời gian cho công việc trên Internet.
Xem toàn bộ về tớ tại đây và đừng quên kết nối với tớ trên Facebook.

Nhấn vào đây để nhận xét 0 nhận xét

Gửi một nhận xét: