Tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên website bằng HTML

Sau khi sử dụng plugin Float Left Right Advertising để tạo quảng cáo trượt 2 bên cho website sử dụng WordPress thì mình gặp một số khách hàng yêu cầu mình làm việc trên các website chạy nền tảng khác như blogspot, jooomla, drupal…

Đây là đoạn mã được mình áp dụng cho tất cả các website mà mình thiết kế cho khách hàng:

<div id='ads-left'>
<div style='margin:0 0 5px 0; padding:0;width:200px;position:fixed; left:0; top:0;'>
<a href='http://dodongcaocap.vn' target='_blank'><img border='0' height='665' src='htt/imgur.com/gIM9she.jpg' width='200'/></a>
</div></div>
<div id='ads-right'>
<div style='margin:0 0 5px 0; padding:0;width:200px;position:fixed; right:0; top:0;'>
<a href='http://dodongcaocap.vn' target='_blank'><img border='0' height='665' src='http://imgur.com/gIM9she.jpg' width='200'/></a>
</div></div>

Các bạn chú ý: id=ads-left là phần hiển thị quảng cáo bên trái website, còn id=ads-right là hiển thị bên phải, bạn chỉ cần chỉnh sửa các giá trị width, right, left, top và link ảnh để phù hợp website của bạn nhé.

dịch vụ thiết kế website webbee.vn

Khi sử dụng đoạn Code cho trang web của bạn, trên Mobile sẽ hiển thị không tốt, bạn có thể sử dụng thẻ css display:none để ẩn.

Đó là cách đơn giản nhất mình đang sử dụng, điều này làm cho website của bạn nhanh hơn, tối ưu hóa website của bạn hơn một chút so với việc sử dụng plugin WordPress, nhưng đòi hỏi bạn cũng cần phải biết một chút code css, html cơ bản để có thể tự chèn và tùy biến vào trang web sao cho phù hợp.

Tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên website bằng HTML
3.62 13 votes
Ninh Đôn
 

Một YouTube Partner & Internet Marketer tại Việt Nam.
Mình yêu thích Internet và sử dụng chúng để phát triển cuộc sống của mình và những người khác và Blog này được thành lập đơn giản là nơi mà mình sẽ chia sẻ những bài học và thất bại trong quá trình kiếm tiền trên mạng nhằm giúp bạn giảm thiểu thời gian thành công và đạt được thu nhập thụ động.
Internet đã thay đổi cuộc sống của tôi, và nó có thể làm những điều tương tự và hơn thế với bạn. Bạn muốn biết sức mạnh của Internet chứ, hãy xem hành trình của tôi.

Nhấn vào đây để nhận xét 0 nhận xét

Gửi một nhận xét: