Từ Chối Trách Nhiệm Thu Nhập

TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CHƯƠNG TRÌNH LÀM GIÀU NHANH CHÓNG VÀ CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG TIN VÀO THÀNH CÔNG CHỈ SAU MỘT ĐÊM.

CHÚNG TÔI TIN VÀO SỰ CHĂM CHỈ, TÍNH CHÍNH TRỰC VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CỦA BẠN NẾU BẠN MUỐN KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN HƠN VỀ MẶT TÀI CHÍNH. THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO VỀ KHẢ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ HOẶC KIẾM ĐƯỢC BẤT KỲ KHOẢN TIỀN NÀO CỦA BẠN SAU KHI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH, THÔNG TIN, CÔNG CỤ, COACHING HOẶC CHIẾN LƯỢC CỦA CHÚNG TÔI.

NỖ LỰC TỐI ĐA CỦA CHÚNG TÔI HƯỚNG TỚI VIỆC TRÌNH BÀY CHÍNH XÁC CÁC DỊCH VỤ VÀ/HOẶC SẢN PHẨM ĐƯỢC GIỚI THIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY. TUY NHIÊN, CHÚNG TÔI MUỐN LÀM RÕ RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO, ĐẠI DIỆN HOẶC LỜI HỨA NÀO LIÊN QUAN ĐẾN THU NHẬP HOẶC THU NHẬP TRONG TƯƠNG LAI. CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ ĐẢM BẢO RẰNG BẠN SẼ KIẾM ĐƯỢC MỘT SỐ TIỀN CỤ THỂ HOẶC BẤT KỲ KHOẢN TIỀN NÀO, CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG THỂ ĐẢM BẢO RẰNG BẠN SẼ KHÔNG BỊ THUA LỖ.

THU NHẬP HOẶC BÁO CÁO THU NHẬP, CÙNG VỚI CÁC VÍ DỤ, ĐÓNG VAI TRÒ ƯỚC TÍNH THU NHẬP TIỀM NĂNG. ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN LƯU Ý LÀ NHỮNG ƯỚC TÍNH NÀY KHÔNG ĐI KÈM VỚI LỜI HỨA HAY ĐẢM BẢO RẰNG BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC MỨC THU NHẬP HOẶC THU NHẬP TƯƠNG TỰ.

NHỮNG THÀNH CÔNG HOẶC KẾT QUẢ TRONG QUÁ KHỨ VỀ THU NHẬP HOẶC THU NHẬP KHÔNG NHẤT THIẾT CHO THẤY THÀNH CÔNG HOẶC KẾT QUẢ TRONG TƯƠNG LAI ĐỐI VỚI BẠN. HOÀN CẢNH CỦA MỖI CÁ NHÂN LÀ KHÁC NHAU VÀ HIỆU SUẤT TRONG QUÁ KHỨ KHÔNG PHẢI LÀ DẤU HIỆU CHO THẤY KẾT QUẢ TRONG TƯƠNG LAI.
CÁC TUYÊN BỐ HOẶC VÍ DỤ VỀ THU NHẬP THỰC TẾ TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC QUY CHO CÁC CÁ NHÂN HOẶC DOANH NGHIỆP CỤ THỂ LÀ CHÍNH XÁC VÀ CÓ THỂ XÁC MINH ĐƯỢC THEO YÊU CẦU.

TUY NHIÊN, KHÔNG NÊN HIỂU SAI CHÚNG LÀ NHỮNG LỜI HỨA HOẶC SỰ ĐẢM BẢO VỀ THU NHẬP HOẶC THU NHẬP. TIỀM NĂNG THU NHẬP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI NHIỀU YẾU TỐ NẰM NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI, BAO GỒM TÌNH TRẠNG TÀI CHÍNH, KỸ NĂNG, NỖ LỰC, ĐỘNG LỰC, KINH NGHIỆM, TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, CẠNH TRANH VÀ BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA BẠN.

ĐIỀU HÀNH MỘT DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN TIỀM ẨN NHỮNG RỦI RO CỐ HỮU, KHÓ LƯỜNG. BẠN NÊN ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH SÁNG SUỐT DỰA TRÊN THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ VÀ/HOẶC SẢN PHẨM ĐƯỢC NÊU TRÊN TRANG WEB NÀY, HÃY NHỚ RẰNG KINH DOANH TRỰC TUYẾN CÓ THỂ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. CÓ KHẢ NĂNG THUA LỖ ĐÁNG KỂ HOẶC KHÔNG TẠO RA BẤT KỲ KHOẢN THU NHẬP HOẶC THU NHẬP NÀO.

ĐIỀU CẦN THIẾT LÀ BẠN PHẢI TIẾN HÀNH THẨM ĐỊNH KỸ LƯỠNG KHI ĐÁNH GIÁ BẤT KỲ DỊCH VỤ VÀ/HOẶC SẢN PHẨM NÀO ĐƯỢC GIỚI THIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY. TÌM KIẾM SỰ HƯỚNG DẪN TỪ CÁC CỐ VẤN CHUYÊN NGHIỆP CÓ TRÌNH ĐỘ CÓ THỂ LÀ CÔNG CỤ HỮU ÍCH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN.

TRƯỚC NHỮNG CÂN NHẮC Ở TRÊN, BẠN THỪA NHẬN RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH NÀO BẠN ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRÊN TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ VÀ/HOẶC SẢN PHẨM NÀO ĐƯỢC NÊU Ở ĐÂY. SỰ LỰA CHỌN VÀ KẾT QUẢ CỦA BẠN HOÀN TOÀN LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN.

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!
>
Success message!
Warning message!
Error message!