Category Archives for Góc cá nhân

Ninh Đôn - Lập trình viên 17 tuổi chia sẻ

Tôi đã bắt đầu với lập trình thiết kế Web như thế nào?

Lập trình viên giỏi không chỉ cần giỏi Code mà cần hội tụ đầy đủ các yếu tố khác nữa về tư duy, kỹ năng mềm… Khi quyết tâm học nhất định sẽ thành công

Đọc tiếp bài >>