NinhDon.com Podcast Bonus

Bạn đang nghe Podcast từ NinhDon.com hàng ngày!

Nếu đúng như vậy, bạn có thể nhận thêm những quà tặng hấp dẫn từ NinhDon.com.

Quà tặng này sẽ được cung cấp cho những ai yêu thích và để lại một đánh giá cho chương trình Podcast đã được xây dựng.

Bạn sẽ nhận được

Để nhận nó, rất đơn giản, bạn chỉ cần làm theo bước sau đây:

Bước 1: Theo dõi Podcast từ chúng tôi trên iTunes tại đây.​

Bước 2: Chụp ảnh màn hình và gửi xuống Form bên dưới:

Bước 3: Chờ một Email từ chúng tôi​ và bạn sẽ nhận được Ebook trên.