Xác nhận kênh Youtube qua SMS điện thoại
Categories YouTube/ Video Marketing

Hướng dẫn xác minh kênh YouTube

Bài viết thuộc phần 8 của 31 phần trong serie Kiếm tiền trên YouTube 2017

Hướng dẫn xác minh kênh YouTube – xác nhận kênh YouTube thông qua SMS, cuộc gọi từ Google để tải Video dài hơn 15 phút.

Ninh Đôn

Tác giả: Ninh Đôn

Một Internet Marketer/ Video Creators tại Việt Nam.

Founder of NinhDon.com/ CEO First.vn và nhiều dự án khác bạn sẽ được khám phá khi ghé thăm nơi đây...Xem chi tiết

Đổi tên kênh Youtube thông qua Google +
Categories YouTube/ Video Marketing

Hướng dẫn thay đổi tên kênh YouTube qua Google +

Bài viết thuộc phần 9 của 31 phần trong serie Kiếm tiền trên YouTube 2017

Hướng dẫn đổi tên kênh YouTube thông qua mạng xã hội Google +, lưu ý bạn không thể thay đổi quá 3 lần trong vòng 90 ngày.

Ninh Đôn

Tác giả: Ninh Đôn

Một Internet Marketer/ Video Creators tại Việt Nam.

Founder of NinhDon.com/ CEO First.vn và nhiều dự án khác bạn sẽ được khám phá khi ghé thăm nơi đây...Xem chi tiết

Thay Ảnh Đại Diện Cho Kênh Youtube
Categories YouTube/ Video Marketing

Hướng dẫn thay ảnh đại diện cho kênh YouTube

Bài viết thuộc phần 10 của 31 phần trong serie Kiếm tiền trên YouTube 2017

Hướng dẫn cách thay Ảnh đại diện, Avatar kênh YouTube chỉ với vài thao tác nhanh chóng thông qua Google +.

Ninh Đôn

Tác giả: Ninh Đôn

Một Internet Marketer/ Video Creators tại Việt Nam.

Founder of NinhDon.com/ CEO First.vn và nhiều dự án khác bạn sẽ được khám phá khi ghé thăm nơi đây...Xem chi tiết

Thay ảnh nghệ thuật cho kênh Youtube
Categories YouTube/ Video Marketing

Cách thay ảnh nghệ thuật cho kênh YouTube

Bài viết thuộc phần 11 của 31 phần trong serie Kiếm tiền trên YouTube 2017

Hướng dẫn tạo và thay ảnh nghệ thuật cho kênh YouTube nhanh độc đáo để thu hút người xem đăng ký.

Ninh Đôn

Tác giả: Ninh Đôn

Một Internet Marketer/ Video Creators tại Việt Nam.

Founder of NinhDon.com/ CEO First.vn và nhiều dự án khác bạn sẽ được khám phá khi ghé thăm nơi đây...Xem chi tiết

Categories YouTube/ Video Marketing

Các thay đổi bố cục cho kênh YouTube chuyên nghiệp hơn

Bài viết thuộc phần 12 của 31 phần trong serie Kiếm tiền trên YouTube 2017

Bật bố cục kênh trên YouTube giúp bạn có một giao diện tùy chỉnh theo ý thích của bạn, tăng tỉ lệ người xem trên kênh.

Ninh Đôn

Tác giả: Ninh Đôn

Một Internet Marketer/ Video Creators tại Việt Nam.

Founder of NinhDon.com/ CEO First.vn và nhiều dự án khác bạn sẽ được khám phá khi ghé thăm nơi đây...Xem chi tiết

Cách tải Video lớn hơn 15 phút lên kênh Youtube
Categories YouTube/ Video Marketing

Cách tải Video lớn hơn 15 phút lên kênh Youtube

Bài viết thuộc phần 14 của 31 phần trong serie Kiếm tiền trên YouTube 2017

Tải Video với thời lượng 15 phút lên Youtube nhanh chóng bằng việc xác minh kênh Youtube thông qua số điện thoại.

Ninh Đôn

Tác giả: Ninh Đôn

Một Internet Marketer/ Video Creators tại Việt Nam.

Founder of NinhDon.com/ CEO First.vn và nhiều dự án khác bạn sẽ được khám phá khi ghé thăm nơi đây...Xem chi tiết