Archive Blog Archives

Youtube Content Creator - Sáng tạo nội dung

Hướng dẫn viết giới thiệu kênh YouTube

Bài viết thuộc phần 33 của 31 phần trong serie Kiếm tiền trên YouTube 2017

Việc tối ưu giới thiệu kênh(mô tả kênh) là việc cần thiết để hạn chế tình trạng report , ngoài ra nó còn tốt cho SEO Video và trải nghiệm người dùng.

Đọc tiếp bài >>