Bộ WordPress Theme Cheat Sheets đầy đủ nhất

Wordpress Theme Cheat Sheets

WordPress Theme Cheat Sheets – Để làm nên một giao diện, một website WordPress thì đòi hỏi bạn phải ghi nhớ rất nhiều những thứ, từng phần của wordpress để tạo nên từng chức năng một, và thứ bạn cần đó chính là bộ WordPress Theme Cheat Sheets cho các developer mới vào nghề hoặc những người yêu WordPress.

Bộ WordPress Theme Cheat Sheets

Cấu trúc cở bản của một Theme WordPress:

  • 404.php: Hiển thị lỗi url không có trong site.
  • footer.php: Hiển thị phần dưới cùng trang web thường là thông tin bản quyền, design…
  • index.php: Trang chủ
  • functions.php: Nơi khai báo các hàm dùng trong theme wordpress.
  • header.php: Hiển thị phần đầu Theme.
  • page.php: Hiển các pages.
  • single.php: Hiển thị chi tiết bài post.
  • sidebar.php: Hiển thị các cột của như trái, phải của theme.
  • search.php: Hiển thị kết quả tìm kiếm WordPress
  • archive.php: Hiển thị bài viết trong Category, Tag…

Một số Theme Cheat Sheets cơ bản nhất:

Thường hiển thị ở file header.php

<?php bloginfo('name'); ?> – Tiêu đề của Blog, hoặc Blog Name

<?php wp_title(); ?> – Tiêu đề của một trang cụ thể

<?php bloginfo('url'); ?> – URL chính xác của trang web

<?php bloginfo('description'); ?> – Mô tả site

<?php bloginfo('template_url'); ?> – Đường dẫn Theme File

<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?> – Đường dẫn Style.css

<?php bloginfo('rss2_url'); ?> – RSS Feed URL của trang web

<?php bloginfo('pingback_url'); ?> – Pingback URL của trang web

<?php bloginfo('version'); ?> – Phiên bản wordpress

 Thường hiển thị ở các file php khác

<?php get_header(); ?> – Hiển thị nội dung header.php

<?php get_footer(); ?> – Hiển thị nội dung footer.php

<?php get_sidebar(); ?> – Hiển thị nội dung file sidebar.php

<?php comments_template(); ?> – Hiển thị nội dung Comment.php

<?php the_content(); ?> – Hiển thị nội dung cho Post

<?php the_excerpt(); ?> – Hiển thị các đoạn trích được sử dụng trong bài viết

<?php the_title(); ?> – Tiêu đề của bài viết

<?php the_permalink() ?> – Link của bài viết

<?php the_category(', ') ?> – Chuyên mục của bài viết

<?php the_author(); ?> – Tác giả của bài viết

<?php the_ID(); ?> – ID của bài viết

<?php edit_post_link(); ?> – Edit link cho bài viết

<?php next_post_link(' %link ') ?> – URL của Next Page

<?php previous_post_link('%link') ?> – URL của Previous Page

<?php get_links_list(); ?> – Danh sách links trong Blogroll

<?php wp_list_pages(); ?> – Danh sách toàn bộ Pages

<?php wp_get_archives() ?> – Danh sách Archive cho site

<?php wp_list_cats(); ?> – Danh sách toàn bộ Categories

<?php get_calendar(); ?> – Hiển thị lịch

<?php wp_register(); ?> – Hiển thị link đăng ký

<?php wp_loginout(); ?> – Hiển thị Login/Logout Link duy nhất với Users đã đăng nhập

Ngoài các Theme Cheat Sheats cơ bản này thì bạn có thể tham khảo thêm ở WordPress Codex. Mình xin chia sẻ tới ai đang quan tâm tới bộ Theme Cheat Sheats này một số phần mở rộng hơn dành cho người đã thành thục WordPress.

WordPress Help Sheet Wallpaper

WordPress Help Sheet Wallpaper

Xem ảnh ở kích thước lớn hơn

The WordPress Help Sheet (PDF File)

The WordPress Help Sheet

Tải The WordPress Help Sheet (PDF)

WordPress 3.0 Cheet Sheet

WordPress 3.0 Cheat Sheet

Xem chi tiết WordPress 3.0 Cheet Sheet

WordPress 3 Template Hierarchy

WordPress 3 Template Hierarchy

Chi tiết WordPress 3 Template Hierarchy

Mong rằng bộ WordPress Cheat Sheat sẽ có ích cho những bạn mới bắt đầu sử dụng Wordpress. Giờ muộn rồi mình xin phép đi ngủ mai đi học ạ.
Hi vọng bạn sẽ tự thiết kế cho mình một Theme WordPress made by You

Bộ WordPress Theme Cheat Sheets đầy đủ nhất
4.56 16 votes
Ninh Đôn
 

Một YouTube Partner & Internet Marketer tại Việt Nam.
Mình yêu thích Internet và sử dụng chúng để phát triển cuộc sống của mình và những người khác và Blog này được thành lập đơn giản là nơi mà mình sẽ chia sẻ những bài học và thất bại trong quá trình kiếm tiền trên mạng nhằm giúp bạn giảm thiểu thời gian thành công và đạt được thu nhập thụ động.
Internet đã thay đổi cuộc sống của tôi, và nó có thể làm những điều tương tự và hơn thế với bạn. Bạn muốn biết sức mạnh của Internet chứ, hãy xem hành trình của tôi.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: