THAM GIA KHÓA HỌC CỦA NINH ĐÔN

Hãy bấm nút bên dưới để tham gia lớp học trên ứng dụng Zoom
Cài đặt Zoom trên điện thoại Iphone

VÀO ZOOM NGAY BÂY GIỜ!

ID ZOOM: 89005439458 |Mật mã vào Zoom: 888888
Cài đặt Zoom trên điện thoại Android
Hướng dẫn cài đặt và dùng Zoom để vào lớp học