Chương Trình Affiliate

Bạn Quảng Cáo, Chúng Tôi Trả Tiền

Chúng tôi hiểu các giá trị của những Affiliate tuyệt vời. Giới thiệu khách hàng đến Ninh Đôn và kiếm được đến 50% hoa hồng cho mỗi đơn hàng thành công.

Bạn đã là một Affiliate? Đăng nhập ngay bây giờ.

Đây Là Cách Chương Trình Hoạt Động

Trở thành Affiliate

Đăng ký tài khoản Affiliate để bắt đầu quảng bá các sản phẩm của Ninh Đôn

Giới Thiệu Khách Hàng

Sử dụng các Link Affiliate duy nhất của bạn để giới thiệu khách hàng đến trang Web.

Được Trả Tiền

Nhận được đến 50% hoa hồng cho mỗi đơn hàng thành công mà bạn giới thiệu.

Bạn đã là một Affiliate? Đăng nhập ngay bây giờ.

>