Để Không Bỏ Lỡ Bất Kỳ Email Nào Từ Ninh Đôn

Hãy chắc chắn rằng bạn đã cho địa chỉ Email ninhdon@first.vn vào danh sách WHITELIST để đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ nội dung có giá trị và quan trọng nào từ mình!

Với Gmail

  • Bước 1: Mở Email
    Bước 2: Nhấp vào ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải của email
    Bước 3: Chọn “Thêm Ninh Đôn vào danh sách Liên hệ

Bạn cũng có thể di chuột vào tên người gửi và nhấp vào “Thêm vào danh sách liên hệ”.

Cách chuyển người gửi sang tab Chính trong Gmail của bạn [RẤT QUAN TRỌNG]

1. Kéo email từ tab Quảng Cáo sang tab Chính của bạn

2. Khi được hỏi, “Làm điều này cho các tin nhắn trong tương lai?” chọn “Có”