51

[YouTube Ultimate Guide #1] 10 Tư duy của một YouTube Partner thành công

Bài viết thuộc phần 1 của 33 phần trong serie Kiếm tiền trên YouTube 2016

Con người giàu, nghèo, sướng khổ, hận thù hay sao đều do 2 từ Tư duy tạo nên. Nếu có một tư duy chính xác trong một lĩnh vực bạn tham gia, bạn đã nắm bắt được 50% thành công. Và công việc kiếm tiền trên YouTube cũng không khác lạ gì so với những công việc […]

Đọc tiếp bài